Giống Cây Ăn Quả Archive

Cây bưởi đỏ tân lạc, Cách trồng-Cách chăm sóc cây bưởi đỏ tân lạc

Giống cây bưởi đỏ tân lạc dễ chăm sóc, thích nghi với môi trường khá tốt, cây cho năng suất cao và ổn định qua các năm. Chúng có
Read More...

Cây bưởi hoàng, Cách trồng – Chăm sóc cây bưởi hoàng

Cây bưởi Hoàng là giống bưởi được trồng ở thôn Hoàng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên. Giống bưởi này được trồng ở thôn Hoàng từ
Read More...